אפשר להביא את הכלב שלי?

הכנסת בעלי חיים למתחם אסורה, למעט כלבי נחייה.