האם מותר להכניס נשק?

חל איסור על הכנסת נשק חם או קר למתחם הפסטיבל, למעט לשוטרים בתפקיד.