איחרתי לאירוע. האם אוכל להיכנס?

דלת האולם תיסגר לכניסת קהל עם תחילת האירוע. אין לפתוח דלת סגורה הנושאת את השלט "האירוע החל, הכניסה אסורה". לאחר 10 דקות מתחילת האירוע, הדלת תיפתח שוב לצורך כניסה מרוכזת של מאחרים. לאחר מכן, לא תותר כניסת מאחרים עד לתום האירוע. יש להישמע להוראות הסדרן ולהנחיות שעל גבי דלת האולם. היציאה אפשרית בכל עת, אך אין לחזור פנימה, כדי לא להפריע.